Gå vidare till innehåll

Gratis frakt | Betal senere med

  Ansvarsfriskrivning

  ANSVARSFÖRKLARING

  Användningen av denna webbplats (www.sevagaa.se) omfattas av följande användarvillkor. Genom att använda denna

  denna webbplats anses du ha läst och accepterat användarvillkoren.

  accepterade dem.


  Användning av information

  Lottcommerce Limited strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt och aktuell information på denna webbplats. Även om denna information har sammanställts med hjälp av

  Lottcommerce Limited garanterar inte fullständighet, noggrannhet eller aktualitet, trots att vi

  av informationen. Den juridiska informationen på webbplatsen är av allmän karaktär och kan inte betraktas som en

  ersätta juridisk rådgivning.

  Inga rättigheter kan härledas från informationen. Lottcommerce Limited tar inget ansvar för eventuella skador som kan

  som uppstår till följd av användningen av informationen eller webbplatsen, och inte heller för funktionsstörningar på webbplatsen.

  På grundval av att skicka och ta emot information via webbplatsen eller via e-post finns det inget förhållande mellan

  Lottcommerce Limited och användaren av webbplatsen kan uppstå.


  E-post

  Lottcommerce Limited garanterar inte att e-postmeddelanden som skickas till Lottcommerce Limited kommer att tas emot eller behandlas (i tid),

  eftersom det inte kan garanteras att e-postmeddelanden tas emot i tid. Säkerheten i e-posttrafiken kan inte heller

  kan inte garanteras fullt ut på grund av de säkerhetsrisker som är involverade. Genom att kommunicera utan kryptering eller

  Om du skickar ett lösenordskydd via e-post till Lottcommerce Limited accepterar du denna risk.


  Hyperlänkar

  Den här webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part. Lottcommerce Limited har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och

  ansvarar inte för deras tillgänglighet eller innehåll. Lottcommerce Limited tar därför inget ansvar.

  för skador som uppstår genom användning av webbplatser från tredje part.


  Immateriella rättigheter

  Alla publikationer och uttryck från Lottcommerce Limited skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

  Med undantag för personligt och icke-kommersiellt bruk får ingen del av dessa publikationer och uttryck på något sätt

  dupliceras, kopieras eller på annat sätt avslöjas utan föregående skriftligt tillstånd från Lottcommerce Limited.

  skriftligt samtycke.

  Betala senare med Klarna

  Vi finns här för dig 24/7!

  Beställdes idag, skickades idag